El-MA


NASZE BIURO ŚWIADCZY USŁUGI AUDYTORSKIE I KSIĘGOWE, DORADZTWA PODATKOWEGO, KADROWO-PŁACOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH O RÓŻNYM PROFILU DZIAŁALNOSCI I WIELKOŚCI, TAKŻE STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

Witamy na stronach Firmy Audytorskiej "EL-MA"
Firma nasza powstała w 1997 roku i jest prowadzona przez biegłego rewidenta.
Firma jest uprawniona do badania sprawdozdań finansowych na mocy Decyzji wydanej w roku 1998 przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie.
Na ogólnopolskiej liście podmiotów uprawnionych do badania jesteśmy wpisani pod numerem 1873.

Nasze biuro świadczy usługi audytorskie i księgowe, doradztwa podatkowego, kadrowo-płacowe dla podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalnosci i wielkości, także stowarzyszeń i fundacji.

Ofertę współpracy kierujemy do Zarządów, Właścicieli firm, którzy chcieliby zajmować się przede wszystkim działalnością i rozwojem własnych firm i nie ponosić odpowiedzialności za:

poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, ewidencji
obsługi kadrowo-płacowej
a także
zredukować koszty na obsługę wewnątrz firmy.
Na życzenie, przyjmujemy pełnomocnictwo w sprawach podatkowych oraz reprezentowanie klienta wobec urzędów skarbowych.

Gwarantujemy Państwu rzetelne i fachowe wykonywanie powierzonych zadań.
Bieżąco pomagamy w podejmowaniu efektywnych i bezpiecznych decyzji zarządzania finansami przedsiębiorstwa, sporządzamy sprawozdania i analizy.

Ponosimy pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne uchybienia w prowadzeniu ksiąg i ewidencji.
Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

W pracy kierujemy się przede wszystkim troską o dobro klienta, o zaufanie, wzajemny szacunek i wolę sukcesu.

Siedziba biura mieści się przy ulicy Filtrowej 27 (III piętro), w Bydgoszczy, z dogodnym dojazdem i miejscem do parkowania. W budynku jest winda.

Przestronny lokal zapewnia nam pracę i obsługę naszych klientów w spokojnej atmosferze i na odpowiednim poziomie.

Oferujemy atrakcyjne promocje.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.